Pressmeddelande 26 april 2011 - SBI
Doktorand Lotta Paulin får Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms författarfonds forskarstipendium

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela Lotta Paulin Stockholm, fondens forskarstipendium år 2011. Stipendiesumman är 80 000 kr.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare ”i första hand en barn- och ungdomsförfattare” som publicerat ”ett förtjänstfullt prosaverk, gärna centrerat kring de stora existentiella frågorna”. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Lotta Paulin är doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Avhandlingsprojektets arbetstitel är “Den didaktiska fiktionen. Förmoderna exempelberättelser på svenska ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv.”

Lotta Paulin får Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms forskarstipendium med följande motivering: 

”Lotta Paulins doktorsavhandling är ett unikt projekt i svensk barn- och ungdomslitteraturforskning. Paulin går i sin forskning tillbaka till tidiga berättelser som inte diskuterats i en barnlitteraturhistorisk kontext och ger därmed nya perspektiv på barn- och ungdomslitteraturens roll och funktion. I avhandlingen behandlas verk som Siælinna thrøst (på svenska cirka 1430) och Speculum Virginum. Paulin visar i sin avhandling hur texterna konstruerar identitet och subjektspositioner för unga läsare och hur de etablerar idéer om ifrågasättande läsning, som inte enbart kräver underkastelse utan också eftertanke och ställningstagande. Lotta Paulins forskning kommer därmed att förändra bilden av den äldsta litteraturen för barn och ungdom i Sverige.”

I styrelsen för Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har dessa företrätts av författaren Janne Carlsson, docent Sonja Svensson och institutets chef Jan Hansson. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet, tel 08-54 54 20 55 eller 070 7225801, e-post: jan.hansson@sbi.kb.se        

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm