Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 12 mars 2015 - Rekordstor utgivning av barn- och ungdomsböcker

58 procent! Så mycket har utgivningen av barn- och ungdomsböcker ökat sedan millennieskiftet och 2014 är utgivningen rekordstor. Resultatet för Svenska barnboksinstitutets Bokprovning presenteras idag. Representationen av andra kulturer och mörkhyade personer är svag i inhemska bilderböcker, visar årets trendspaning. Andra tydliga trender är böcker om hemligheter, hamstrar och dystopiernas fortsatta framfart. Och så uppmärksammas en ny kategori: tweenies. År 2014 gavs det ut totalt 1860 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är en ökning med 58 procent sedan år 2000 och 5 procent, eller 90 titlar, i jämförelse med 2013. Utgivningen är med andra ord rekordstor! Kanske är det ett resultat av att försäljningen av barn- och ungdomsböcker generellt ökar (enligt Svenska Förläggareföreningen). Övergripande ser vi en trend att textbaserade verk minskar något i antal, medan bildbaserade, huvudsakligen bilderböcker och faktaböcker, ökar. Statistiken bygger på det antal böcker som har inkommit till Sbi senast den 27 februari 2015. Sbi har i 2014 års utgivning tittat särskilt på representationen av mörkhyade personer i inhemska bilderböcker. Med utgångspunkt i de senaste årens debatter om mångfald i barn- och ungdomslitteraturen har Sbi gjort en genomgång av förekomsten av mörkhyade personer i bilderböcker av svenska upphovspersoner, totalt 298 titlar. Denna visar att det förekommer mörkhyade personer i ungefär en femtedel av böckerna, men antalet böcker där dessa har en framträdande och viktig roll i handlingen är färre. I endast 15 av bilderböckerna (5 procent) var en eller flera av huvudpersonerna mörkhyade. Hemligheter är inget nytt i barn- och ungdomsböckerna. De senaste åren kan dock en tydlig ökning av böcker som handlar om hemligheter skönjas, och det är en av de tydligaste trenderna i 2014 års utgivning. Varför sådan fokus på hemligheter nu? Finns det kanske en inneboende längtan efter att få hålla någon del av sig själv hemlig i dessa tider av ständig interaktion i sociala medier? Barn i förpuberteten kallas ibland för tweenies, av engelskans in between. Nu möter vi dem även i barnböckerna där fler mellanåldersböcker närmar sig ungdomsboken när det gäller handling och teman. De mörka framtidsskildringarna, dystopierna, har sedan länge en stark position bland ungdomsböckerna och 2014 kom det ut betydligt fler svenska original än tidigare år. Den starka trenden med husdjur som viktiga inslag i barnlitteraturen håller i sig. Redan innan sommaren anade Sbi en gryende hamstertrend och vi fick sedan våra aningar bekräftade. Kl. 13.00 idag torsdag 12 mars på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm, presenteras hela genomgången av trender och statistik. Dokumentationen finns tillgänglig på www.sbi.kb.se/bokprovning. Sbi samlar in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har genomfört Bokprovningen, en genomgång av föregående års totala utgivning av barn- och ungdomsböcker, sedan 1993.

Kontakt: Lillemor Torstensson, informatör, 08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@sbi.kb.se .

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm