Organisation - SBI

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Stiftelseurkunden är daterad den 7 december 1965 och verksamheten startade 1967. I styrelsen ingår representanter för stiftarna; Svenska Förläggareföreningen, Föreningen Svenska Tecknare, Sveriges Författarförbund och Stockholms universitet. Ordföranden utses av regeringen.

Verksamheten finansieras genom statsbidrag via Utbildningsdepartementets forskningsenhet. Bidrag utgår även från övriga stiftare samt från en av de ursprungliga stiftarna, Stockholms stad.

Sbi söker uppfylla stadgarnas målsättning genom verksamhet inom huvudområdena forskningsstöd, forskningsfrämjande, biblioteksverksamhet och informationsverksamhet.

 Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm