Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum med specialbibliotek för barn- och ungdomslitteratur. Våra uppgifter är bland annat att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och främja studier och forskning om denna litteratur på alla nivåer. I biblioteket, beläget vid Odenplan i Stockholm, finns alla barn- och ungdomsböckerna tillsammans med svensk och internationell teoretisk litteratur. De som besöker oss är studenter, lärare, bibliotekarier, forskare, press, förlag, författare, illustratörer och en intresserad allmänhet. Verksamheten finansieras av Utbildningsdepartementet och Stockholms stad.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) grundades 1965 och

  • är ett offentligt forskningsbibliotek 
  • samlar och tillgängliggör barn- och ungdomslitteratur
  • främjar och informerar om barn- och ungdomslitteratur
  • stöder forskning och informerar om forskningsresultat
  • är ett nationellt och internationellt kontaktorgan
  • finansieras av Utbildningsdepartementet
  • är en stiftelse. Stiftare är Föreningen Svenska Tecknare, Stockholms universitet, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund. Styrelsens ordförande utses av regeringen.


Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm