Tema: Svenska författarskap - SBI

Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning inbjuder sedan 2012 årligen forskare att publicera vetenskapliga artiklar om ett betydelsefullt svenskt författarskap. Här presenterar vi kort dessa författare, länkar till Barnbokens tema samt tillgängliggör annat material av intresse, till exempel bokomslag och bibliografier.

Projektet är ännu i sin linda och sidorna fortfarande under uppbyggnad. Målet är att kunna presentera och lyfta viktiga svenska författarskap som tidigare inte har belysts i en utsträckning som står i proportion till deras betydelse för svensk barn- och ungdomslitteratur.

Författarskap
2014: 100-årsjubileum: Britt G. Hallqvist, Tove Jansson och Alf Pröysen
2013: Martha Sandwall-Bergström
2012: Sven Wernström

Se respektive författare i menyn till vänster.Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm