Stipendier och bidrag - SBI

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har inrättat ett stipendium vars ändamål är att dels bereda utländska forskare möjlighet att bedriva forskning i svensk eller nordisk barn- eller ungdomslitteratur, dels ge svenska barnlitteraturforskare möjlighet till studier i utlandet. Stipendiet är etablerat genom och bygger på ett nära samarbete med Svenska barnboksinstitutet (Sbi). 
Utlysning med deadline 20 augusti 2018

Korttidsstipender med deadline 20 augusti 2018

Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond förvaltad av Sveriges Författarförbund.

Allmänna arvsfonden, www.arvsfonden.se

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse m.fl., www.wallenberg.org

Kulturrådet, www.kulturradet.se

Marta Sandwall-Bergströms forskarstipendium - kontakta Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet
Riksbankens jubileumsfond,

Svenska institutet, www.si.se

Vetenskapsrådet, www.vr.seSvenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm