Projekt - Barn- och ungdomslitteraturhistoria - SBI

Svenska barnboksinstitutet leder projektet "Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia från 1300-talet till 2010-talet" som syftar till en ny och mer komplex bild av barnlitteraturen, vilket får betydelse för många områden: litteratur, konst, historia, film, teater, pedagogik. 

Bakgrund
Under 2009 beviljades Svenska barnboksinstitutet medel från regeringen via Utbildningsdepartementet för att inleda arbetet med att skapa ett flerbandsverk om den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia. En gedigen grund är lagd i vår svenska barn- och ungdomslitterära forskning, från bland andra Eva von Zweigbergks, Göte Klingbergs, Lars Furulands, Mary Ørvigs och Sonja Svenssons arbeten till dagens nya avhandlingar. Inte att förglömma är Lennart Hellsings opinionsbildande betydelse. I Sverige finns många verksamma forskare och läget för skapandet av en svensk barn- och ungdomslitteraturhistoria är gynnsamt.

Projektorganisation
Åsa Warnqvist, forskare på Svenska barnboksinstitutet, redaktör.
Boel Westin, professor vid Stockholms universitet, vetenskaplig huvudredaktör.

Det vetenskapliga rådet består förutom Åsa Warnqvist och Boel Westin av:

Ulf Boëthius, prof em
Elina Druker, fil dr  
Lena Kåreland, prof em
Janina Orlov, fil dr 
 
Dessutom kommer kvalificerade, forskningskompetenta skribenter att engageras. Till dels kommer ny forskning att krävas och för det ändamålet skall medel sökas från skilda finansiärer.

Information
Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, 08-54 54 20 65, asa.warnqvist@sbi.kb.seSvenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm