Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning är en refereegranskad tidskrift. Det innebär att alla inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. För att en artikel ska komma i fråga för publicering krävs att skribenten är disputerad eller forskarstuderande.

Artiklar tas emot kontinuerligt och publiceras löpande.

Se tidskriftens hemsida för information om manushantering: www.barnboken.net


Redaktionsrådet består av Björn Sundmark, Åsa Warnqvist och Mia Österlund.

Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist, redaktör
Odengatan 61, 113 22 Stockholm
Tel. 08-54 54 20 65
E-mail: barnboken[snabela]sbi.kb.seSvenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm