I mars varje år, sedan 1993, arrangerar Svenska barnboksinstitutet Bokprovningen. Då presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné.

I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet och Bokprovningen ger inte boktips. Syftet är i stället att se till hela utgivningen och bredden i utgivningen. De barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det aktuella året och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari året efter, ligger till grund för rapporten. De böckerna finns också med i den utställning som visas i Svenska barnboksinstitutets bibliotek.

Den som är intresserad av kvalitetsbedömningar av utgivningen av barn- och ungdomslitteratur eller vill ha boktips, hänvisas till dagstidningarnas och andras kritikerverksamhet och de enskilda böckerna för egen bedömning.

Begreppet Bokprovning är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet. Bokprovningen genomförs med stöd från Stockholms stad.

 Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm