Specialsamlingar - SBI

De svenska förlagen skänker fortlöpande ett exemplar av den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen medan kompletteringar av äldre böcker och tidskrifter främst sker genom gåvor från institutioner och enskilda. I länkmenyn till vänster presenteras fem viktiga donationer som tillförts samlingarna. Samtliga böcker finns att söka i Elsa.

Barnbiblioteket Saga
Barnbiblioteket Saga består av 256 numrerade titlar, utgivna mellan 1899 och 1954. Böckerna intar en central plats i svensk barnbokshistoria. Sbi har genom en donation från Almqvist & Wiksells förlag också förvärvat de bevarade delarna av förlagsarkivet. 

Lennart Hellsings samling
Lennart Hellsings boksamling omfattar ca 1500 titlar där den äldsta, den i Sverige först utgivna barnboken, Conrad Portas Een sköön och härligh jungfru speghel, ingår.

Olof Hults samling
I antikvariatbokhandlare Olof Hults samling finns närmare 1800 titlar från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Gurli Linders samling
Gurli Linders samling består av recensionsexemplar av de böcker hon recenserade i Dagens Nyheter mellan 1900 och 1933.

Gustaf Peyrons samling
Gustaf Peyron var boksamlare under sekelskiftet 1800-1900 med specialintresse för barnböcker utgivna under 1700- och 1800-talen och denna samling omfattar ca 760 titlar.Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm