Kraften att älska, makten att tjäna: religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927 / Sun-Kyoung Choi
Kraften att älska, makten att tjäna: religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927 / Sun-Kyoung Choi. Umeå: Två Förläggare, 2017

Mer information om boken i Elsa

Jeanna Oterdahl (1879-1965) kan idag framstå som en otidsenlig sagoförfattare som visserligen inspirerades av kvinnosakskämpar och tänkare som Fredrika Bremer och Emilia Fogelklou, men själv hade det kristna kallet snarare än den kvinnliga frigörelsen för ögonen. I sin avhandling Kraften att älska, makten att tjäna visar Sun-Kyoung Choi att Oterdahls tillsynes konservativa sagor bär på en emancipatorisk kraft, utvunnen ur spänningen mellan statskyrkans dogmatiska kristendom och den samtida liberala teologin.

Ett återkommande motiv är de kvinnliga gestalternas möjlighet att skapa ett hem, både i konkret och i mer abstrakt mening, för att utifrån detta hem kunna röra sig och verka i världen. Tjänandet och frigörelsen står inte i konflikt med varandra. Sun-Kyoung Chois studie vidgar inte bara bilden av Oterdahl, utan också av den kvinnliga emancipationens svenska historia.

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm