Utlysning - forskarstipendier - SBI
Svenska barnboksinstitutet utlyser, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, tre stipendier för forskare.

Solkatten-stipendiet
Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska barn- och ungdomslitteraturforskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige alternativt svenska forskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till en utländsk forskare. Stipendiet är på 40 000 kr. Ansökan av institutionsledare ska ha inkommit senast den 21 augusti 2017.

Läs mer om Solkattenstipendiet

Korttidsstipendium
Svenska barnboksinstitutet utlyser härmed två korttidsstipendier om vardera 10 000 kr, för att ge forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att spendera tid i institutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar. Enskilda forskare kan söka senast den 21 augusti 2017.

Läs mer om korttidsstipendierna

Kontakt:
forskningsledare Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se

 

 

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm