Tre forskare har med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten tilldelats stipendier för vistelse vid Svenska barnboksinstitutet.

Solkatten-stipendiet
Solkatten-stipendiet på 40 000 kr har tilldelats Basmat Even-Zohar vid Tel-Avivs universitet i Israel. Even-Zohar kommer under sin vistelse vid Svenska barnboksinstitutet att arbeta med ett forskningsprojekt där hon studerar attityder till naturen i barnkultur som en del av de nationella projekten i europeiska kulturer, särskilt svenska och hebreiska, under andra hälften av 1800-talet. Tonvikten ligger på strävan till nationsuppbyggnad och fosterlandskärlek.


I beslutsgruppen ingick fil dr Maria Andersson, Stockholms universitet, docent Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet, fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.


Korttidsstipendier
Två korttidsstipendier om vardera 10 000 kr har tilldelats Ilona Savolainen, doktorand vid Kommunikationsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet, och Maria Nilson och Helene Ehriander, lektorer i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.


Ilona Savolainen skriver en avhandling om barns läsning med arbetstiteln ”Från ’grändernas bleka barn’ till hurtiga jägare-samlare: uppfattningar om barnläsare på 1900–1960-talen” och kommer vid sin tid på Svenska barnboksinstitutet att fördjupa sig i nordisk forskning från 1900–1960-talen i barns och ungdomars läsvanor.


Maria Nilson och Helene Ehriander förbereder forskningsprojektet ”’En tablettask eller en Pixibok?’ Om Pixiböcker som en del av det svenska barnlitterära landskapet” och kommer under sin vistelse vid institutet att arbeta med att kartlägga utgivningen av Pixiböcker i Sverige.


För mer information om Solkatten och korttidsstipendierna kontakta Svenska barnboksinstitutets forskningsledare Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@sbi.kb.se).

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm