Nya artiklar i Barnboken - SBI
Nya artiklar i Barnboken om lättläst ungdomslitteratur och amning och flaskmatning i bilderböcker

Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning nås på barnboken.net.
 

Tema: Sensualitet, sensibilitet, sexualitet

På det aktuella tema ”Sensualitet, sensibilitet, sexualitet” har två nya artiklar publicerats. B.J. Epstein har i "Breast Versus Bottle. The Feeding of Babies in English and Swedish Picturebooks" undersökt hur amning och flaskmatning skildras visuellt i engelskspråkiga respektive svenska bilderböcker. Hon finner att i de engelskspråkiga böckerna skildras flaskmatning mer frekvent än amning i jämförelse med de svenska. Epstein resonerar kring om det kan bero på en rädsla för det nakna kvinnobröstet eller om skildringen av amning kan verka omodern eller till och med anti-feministisk.

De senaste åren har menstruationen uppmärksammats stort i TV- och radioprogram, konstutställningar och tecknade serier. Det talas till och med om en mens-revolution. Tonje Vold vill med artikeln "'Jeg er en flekk.' Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur" visa att den här utvecklingen också finns i nyare barn- och ungdomslitteratur. Även om temat, och då särskilt "första mensen", skildrats tidigare finner Vold att det både utkommer fler böcker om mens idag och att också menstruationen får större plats i skönlitteratur som handlar om flickpubertet.

 Även en artikel om lättläst ungdomslitteratur har publicerats. Mot bakgrund av oron för sjunkande läsförståelse har den lättlästa litteraturen ökat och etablerat sig på det litterära fältet de senaste åren. Anna Nordenstam och Christina Olin-Scheller undersöker i artikeln "Att göra gott. Svenska förlags- och författarröster om lättläst ungdomslitteratur" de bakomliggande faktorerna till denna ökning genom intervjuer med några förläggare och författare. Dessa menar att läsarens identifikation med texten är viktig, vilket kan bidra till att förlagen och författarna anpassar tematiken till det som de anser att ungdomarna vill läsa om. En uppfattning om litteratur och läsning som framkommer i fallstudien är att litteraturen ses som god och att läsaren blir en god människa av att läsa. Att skriva och ge ut lättläst skulle därför kunna definieras som en mission. Författarna och förläggarna vill helt enkelt göra gott, menar artikelskribenterna.

Nya recensioner i Barnboken

Flera nya recensioner finns också tillgängliga. Välkommen att läsa Martin Hellströms samlingsrecension av aktuell teoretisk litteratur om Ingrid Vang Nyman, Pia Vuorios recension av Mothers in Children's and Young Adult Literature. From the Eighteenth Centrury to Postfeminism (red. Lisa Rowe Fraustina och Karen Coats) samt Kristin Ørjasæters recension av Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.

Läs Volym 40 (2017) här

Call for papers

Välkommen att inkomma med artiklar och abstract till vårt aktuella tema ”Med bilden i fokus”. Deadline för abstract är den 5 september 2017 och artiklar den 10 april 2018. Inom kort kommer information att skickas ut om ytterligare call för 2018.

För mer information om Barnboken, var vänlig kontakta:
Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist, redaktör
E-post: barnboken@sbi.kb.se
 

 

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm