Svenska barnboksinstitutet värd för internationell forskarkongress

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 15 november 2017

logga till irscl congress 2019. Utformad av Stina Wirsén

Logga: Stina Wirsén

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) kommer 2019 att arrangera en av världens största internationella forskarkonferenser inom området barn- och ungdomslitteratur, IRSCL Congress.

IRSCL Congress 2019 ges i Stockholm och genomförs av Svenska barnboksinstitutet i samarbete med Stockholms universitet, Malmö högskola och Åbo Akademi i Finland. Temat är ”Silence and Silencing in Children’s Literature” och kongressen beräknas attrahera omkring 300–400 forskare från hela världen.

Det internationella forskningssällskapet International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) beslutar om var kongressen ska förläggas efter ansökningar från dess medlemmar. För 2019 föll valet på Sverige och Stockholm, där nu den tjugofjärde kongressen genomförs.

IRSCL Congress har successivt vuxit i storlek sedan nätverket bildades 1970 och är idag världens största internationella forskarkonferens inom ämnet barn- och ungdomslitteratur. Senast kongressen förlades till Sverige var 1995 och även då var Svenska barnboksinstitutet en av arrangörerna.

Institutets tidigare chef Sonja Svensson hör till de svenskar som har suttit i IRSCL:s styrelse. Från och med 2017 sitter Sbi:s forskningsledare Åsa Warnqvist i styrelsen. Hon är också huvudansvarig för kongressen 2019.

– Det här är nog det största evenemanget som Svenska barnboksinstitutet någonsin har arrangerat och vi är mycket stolta och glada. Det känns fantastiskt att Stockholm åter ska bli samlingspunkten för barnboksforskare från hela världen. Det är också roligt att det nu blir ett nordiskt samarbete, säger Åsa Warnqvist.

Information om IRSCL Congress 2019 finns på www.irsclcongress2019.com. Kongressen ges den 14–18 augusti 2019 på Stockholm City Conference Centre, Stockholm. Temat är Silence and Silencing in Children’s Literature (Tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen).

Arrangörer för kongressen är Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet (huvudansvarig), Elina Druker, Stockholms universitet, Björn Sundmark, Malmö universitet och Mia Österlund, Åbo Akademi, Finland.

Kontakt:
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se

 

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm