Forskarstafett på Svenska barnboksinstitutet - SBI
Forskarstafett på Svenska barnboksinstitutet

Samlingsbild skriftserieböcker utgivna 2017

15 november kl. 15.00─18.00

De senaste åren har det utkommit rekordmånga böcker i Svenska barnboksinstitutets skriftserie. Under 2017 kommer det till exempel inte mindre än sju böcker. Det uppmärksammar vi med en ny Forskarstafett. 

Vi uppmärksammar också att Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning, barnboken.net, fyller 40 år i år.


Program

15.00–16.30 
Inledning
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet

Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920–65
Birgitta Theander, doktor och forskar om hur flickors yrkesliv skildras under  1900-talet. 
 
Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010
Lydia Wistisen, doktor och forskare i litteraturvetenskap och har främst ägnat  sig åt ungdomslitteratur och stadsskildringar

Framing Education. Doing Comics Literacy in the Classroom
Lars Wallner, doktor och forskare i seriers användningsmöjligheter för undervisning
 
16.30–16.45 Paus med möjlighet att köpa böcker

16.45–18.00 
Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur. Analyser. Red. Maria Andersson & Elina  Druker
Elina Druker, docent och forskare i litteraturvetenskap och har främst ägnat sig åt  barnlitteratur, modernism och avantgarde med särskild tonvikt på relationer mellan  olika medier

Samtida svensk ungdomslitteratur. Analyser. Red. Åsa Warnqvist
Choi, Sun-Kyoung: Kraften att älska, makten att tjäna. Religion, emancipation och  den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927.
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet

Pojklandet – pojken i svensk barn- och ungdomslitteratur
Magnus Öhrn, doktor och forskare i litteraturvetenskap och har främst ägnat sig åt  pojkböcker, maskulinitet, genus och intersektionalitet. Föreståndare för Centrum för  barnkulturforskning

Avslutning

18.00– Mingel med bubbel i biblioteket. Möjlighet att köpa böcker.

Tid: 15 november kl. 15 till ca 18
Plats: Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, T-bana: Odenplan.
Ingen förhandsanmälan. Fri entré.

Om skriftserien:
Stora delar av den samlade barn- och ungdomslitteraturforskningen i Sverige ingår i Sbi:s skriftserie som ges ut i samarbete med ett antal olika förlag. Det rör sig om akademiska avhandlingar, monografier och bibliografier inom barn- och ungdomslitteraturområdet.

Beslut om utgivning i serien tas av Sbi:s forskare Åsa Warnqvist samt, i vissa fall, av Sbi:s styrelse.

Vissa äldre titlar i skriftserien går att köpa direkt från Svenska barnboksintitutet. Övriga titlar köps via bokhandeln eller ibland direkt via författaren. Några titlar finns fritt tillgängliga. Till listan.

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm