Kommer det för mycket barnböcker? seminarium på Bokmässan i Göteborg

20 minuters seminarium torsdag 29 september kl. 10.00-10.20

Sedan år 2000 har utgivningen av barn- och ungdomsböcker  i Sverige fördubblats! Även försäljningen har ökat. Vad beror ökningen på och är det enbart bra med en så stor utgivning?  Åsa Wamqvist, forskare på
Svenska barnboksinstitutet, redogör för orsakerna till den rekordstora  ökningen under 2000-talet och diskuterar  konsekvenserna.

Medverkande: Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet


 

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm