CFP: Barnboken, tema Pengar - SBI
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning välkomnar artiklar på temat ”Pengar” i bred bemärkelse. Avsikten med temat är att belysa hur frågor relaterade till pengar inverkat på i första hand den nordiska barn- och ungdomslitteraturen.


Deadline, abstracts: 10 september 2018. Abstract på 300 ord skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se. Mer information på barnboken.net

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm