Ny forskarsal på Svenska barnboksinstitutet

forskarsal foto:sbi

Svenska barnboksinstitutets läsesal har upprustats till forskarsal med möjlighet för forskare att sitta längre perioder. Platser med extra avskärmning finns, liksom skåp för förvaring av värdesaker.

Forskare som vill sitta och arbeta i forskarsalen under en längre period ombeds kontakta Karin Mossed, bibliotekarie, (karin.mossed@sbi.kb.se).
 

Svenska barnboksinstitutet medelförvaltare för forskare
Svenska barnboksinstitutet hör till de lärosäten och organisationer som är godkända som medelförvaltare av Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Det innebär att forskare har möjlighet att förlägga forskningsprojekt till institutet vid ansökningar om medel från dessa forskningsfinansiärer.
 
 Om du är intresserad av att förlägga ett projekt till Svenska barnboksinstitutet eller har frågor om detta, kontakta institutets forskningsledare Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@sbi.kb.se) i god tid innan ansökan ska skickas in.
 
 Sbi välkomnar forskare med projekt som har inriktning på barn- och ungdomslitteratur. Vi välkomnar även samarbeten med universitet och högskolor i samband med dessa.
 
 Sbi kan erbjuda en forskningsmiljö med tillgång till vårt specialbibliotek som rymmer en stor samling av svensk barn- och ungdomslitteratur (ca 95 000 volymer) och en av världens största teoretiska samlingar inom fältet (ca 20 000 volymer) samt biblioteksservice. Arbetsplats finns i institutets nya forskarsal. För längre projekt kan annan typ av arbetsrum komma i fråga.

Institutet bedriver forskningsfrämjande och forskningsstödjande verksamhet, ger ut Sveriges enda vetenskapliga tidskrift inom området, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, samt har en vetenskaplig skriftserie. Pågående projekt är en omfattande barnlitteraturhistoria och anordnandet av den internationella konferensen IRSCL Congress 2019.


 

The Swedish Institute for Children’s Books Phone +46 (0)8-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Opening hours
Odengatan 61 Fax +46 (0)8-54 54 20 54 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm