Lennart Hellsing-sällskapet - SBI

Lennart Hellsing-sällskapets logotyp utformad av Fibben HaldBild: Fibben Hald

Lennart Hellsing-sällskapets ändamål är

  • att samla vänner och intresserade av Lennart Hellsings liv och verk
  • att stödja spridning av information om Lennart Hellsings författargärning
  • att främja utgivningen av Lennart Hellsings poesi och visor för barn och vuxna, prosa, dagsverser, libretton och andra texter
  • att uppmuntra forskning om Lennart Hellsing och hans verk
  • att vara ett forum för spektakel, fest, poesi, bild, musik och dans i Lennart Hellsings anda.

Läs Lennart Hellsing-sällskapets stadgar

Information
Cecilia Östlund cecilia.ostlund10@bredband.net
 
Hemsida

www.hellsingsallskapet.seThe Swedish Institute for Children’s Books Phone +46 (0)8-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Opening hours
Odengatan 61 Fax +46 (0)8-54 54 20 54 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm